Cena psa


...koľko nás bude stáť šteniatko?

Pri rozhodovaní o kúpe psa je rozhodne dôležitá cena. Hoci je všeobecne prirodzené pre nás kupujúcich snažiť sa o najlepšiu možnú cenu, dlhodobá hodnota, ktorú pre nás bude pes roky mať, ďaleko presiahne jednorázový výdavok v podobe kúpnej ceny.  


Zároveň vždy platí, že cena, ktorú zaplatíme chovateľovi, je iba začiatočný, nie konečný výdavok. Dobrá výživa, veterinárna starostlivosť (preventívna aj akútna), výchova a výcvik bude vždy niečo stáť. Rozpätie od-do je naozaj veľké a pre lepšiu predstavu Vám priblížime pohľad na výdavky spojené so psom z viacerých rodín v samostatnom článku - KLIKNITE SEM (článok je naspodu stránky).

 

Vráťme sa ale naspäť ku kúpnej cene, ktorá celkom prirodzene býva rôzna a skúsme si vysvetliť prečo je to tak. Otázka ceny priamo súvisí s našimi realistickými očakávaniami a tým, ako sa stotožňujeme s nasledujúcou myšlienkou:


"Chcem len milujúceho spoločníka "na gauč", nechcem chodiť na výstavy a nemám so psíkom žiadne chovateľské ciele."


Zumi Wakizashi of Tianito, majiteľ/foto: Viktor Adamov

Ak tento výrok odzrkadľuje našu situáciu, potom máme dve možnosti s diametrálne rôznymi cenami a to v závislosti od toho, či:


 1. nemáme špeciálne očakávanie konkrétnych vlastností a schopností psa a preto nám na konkrétnom plemene tak úplne nezáleží alebo

 2. uvažujeme o konkrétnom plemene

 

V prvom prípade je najvhodnejšie nájsť si vytúženého psieho spoločníka v útulkoch.

Jednou z hlavných výhod v prípade adopcie psíka z útulku je, že pes je k dispozícii takmer okamžite. Akonáhle sa s pracovníkmi útulku dohodneme na konkrétnom psíkovi a preveria si, že pes sa u nás skutočne bude mať dobre, fyzické prijatie psa do opatery trvá rádovo v dňoch, v niektorých prípadoch si psa dokonca môžete odviezť hneď po prvej návšteve (samozrejme v závislosti od pravidiel konkrétneho útulku). Cena je v tomto prípade skutočne symbolická, je potrebné útulku uhradiť adopčný poplatok uvedený v adopčnej zmluve (cca 50 EUR, ale môže sa líšiť v prípade rôznych útulkov), ktorý pokrýva časť výdavkov spojených so starostlivosťou o psíka (okrem krmiva aj ak psík po príchode potreboval aj nejaké špeciálne veterinárne ošetrenia, či operáciu). Každý psík navyše do nového domova odchádza odparazitovaný, kompletne očkovaný, čipovaný a kastrovaný. V prípade šteniat je povinnosť kastrácie v dospelom veku zakotvená v adopčnej zmluve.

 

Ak ste sa rozhodli pre konkrétne plemeno od chovateľa, počiatočné náklady budú logicky vyššie. Jeho predajnú cenu stanovuje chovateľ a nižšie sa pokúsime priblížiť hlavné faktory, ktoré sa v nej prirodzene materializujú:


 • Náklady spojené s krytím

    • poplatok majiteľovi krycieho psa za úspešné krytie - pokiaľ nie je z rovnakej CHS, obvykle je to poplatok zhruba vo výške ceny jedného šťeňaťa (môže byť stanovený spôsobom ako fixná čiastka za narodené šteniatko - napríklad 150 EUR za každé narodené šteniatko, alebo fixným poplatkom za krytie ako také - napríklad 500 ale pokojne aj 1.500 EUR za krytie ak sa jedná o psa výnimočných kvalít bez ohľadu na počet narodených šteniat)

      • cestovné náklady - majiteľ chovnej fenky obvykle cestuje za krycím psom (chovateľ nemusí “trafiť” plodné dni alebo kedy sú psy ochotné sa páriť a návšteva sa môže aj 2-3 x zopakovať. Príklad - pri vzdialenosti krycieho psa od miesta bydliska fenky okolo 250 - 300 km sú tak 3 “výjazdy” za 100 EUR.)

        • prípadné náklady na ubytovanie - krytie sa štandardne aspoň 1x opakuje (v rôznych dňoch) a v prípade väčších vzdialeností majiteľ fenky namiesto opakovaného cestovania volí ubytovanie v blízkosti psa

          • Symbolický poplatok za krycie povolenie (klubový poplatok)

         • Náklady na starostlivosť o fenku počas gravidity a po pôrode (gravidita trvá cca 60-63 dní)

            • Zvýšený prídel potravy a prípadných doplnkov stravy

              • Veterinárna starostlivosť

                  • kontrola u veterinára minimálne 1x počas gravidity, dodatočné návštevy v prípade komplikácií (10 až 20 EUR ak nie je žiaden problém)

                    • sonografické vyšetrenie pred a po pôrode (približne 15 EUR pri návšteve veterinárnej ambulancie, ak príde veterinár s prenosným sonom - poplatok je vyšší podľa vzdialenosti a dojazdu: 50 - 100 EUR)

                      • kontrola progesterónu z krvi pre zistenie pripravenosti fenky na krytie, prípadne aj cytológia (približne 10 - 20 EUR)

                   • Náklady na samotný odchov a starostlivosť o šteniatka vo vrhu (od pôrodu do odchodu do nových domovov cca 8-10 týždňov)

                      • Kontrola šteniat veterinárom, očkovanie a povinné začipovanie (spolu približne 40 - 50 EUR za 1 šteniatko) - vakcinácia: infekčné choroby minimálne parvoviróza a psinka, obvykle však aj hepatitída a laryngotracheitída a parainfluenza, po 9.týždni prípadne leptospiróza

                        • 4-5x odčervenie

                          • Poplatok za vystavenie preukazu pôvodu (rodokmeň) pre každé šteňa (10 EUR za každé šteniatko)

                            • Výživa šteniat (štenacie granule, prípadne doplnková surová strava)

                              • Poplatok za jednorazovú kontrolu vrhu klubovým poradcom chovu (klubový poplatok - v klube zastrešujúcom japonské plemená tento poplatok činí približne 50 EUR / vrh )

                                • "štartovací balíček" pre každé šteniatko - obsahuje štandardne balík granulí, na ktoré je šteňa zvyknuté, obojok, vodítko a prípadne hračku (10 až 30+ EUR pre jedno šteniatko)

                               • v prípade exportu do zahraničia sú s tým spojené náklady na:

                                  • exportný preukaz pôvodu, prípadne ak je to export mimo EÚ, tak aj potvrdenie Štátnej potravinovej a veterinárnej správy (exportný preukaz pôvodu 30 EUR za každé šteniatko)

                                    • Prepravné náklady v prípade, že si majiteľ nepríde vyzdvihnúť psíka osobne

                                  Umai Leo Libra, foto/majiteľ: Dominika Paučová

                                  Kishi de La Senda de T´sunayoshi, foto/majiteľ: Edita Šubrtová

                                  Okrem vyššie vymenovaných aspektov však existujú ďalšie oprávnené náklady, ktoré vplývajú na kvalitu šteniatok odchádzajúcich k novým majiteľom, a teda logicky môžu ovplyvňovať aj cenu:

                                   

                                  • Čas, ktorý osobne venuje šteniatkam - zodpovední chovatelia vedia rozprávať o starostiach okolo pôrodu, o prebdených nociach, kedy vstávajú k šteniatkam, ak ich treba dokrmovať, o nekonečných výmenách špinavých handier a plienok, prania a upratovania po šteniatkach, aby boli na čistom, čas strávený s návštevami počas ranej socializácie šteniatok. Tento čas mnohokrát znamená potrebu čerpania dovolenky v práci na niekoľko týždňov a bežne zapojenie viacerých členov rodiny, ktorí počas prvých týždňov držia nad šteniatkami stráž, alebo opustenie dovtedajšieho zamestnania, ak má chovateľ viac chovných psov a viac vrhov ročne. Je to takmer full time job zakaždým (alebo paralelne) na 8-10 týždňov :).

                                  • Náklady spojené s výstavami a uchovnením fenky (poplatok za vystavenie, cestovanie, ubytovanie) - na výstave ide majiteľom a chovateľom o posúdenie a uznanie kvality jedincov oproti oficiálnemu štandardu (napr. rodičov "nášho" vrhu a ich predkov), navyše v konkurencii ďalších psov rovnakého plemena oficiálnym rozhodcom, ktorý má za sebou patričné odborné skúšky (predovšetkým na špecializovaných výstavách, za ktorými často treba cestovať do zahraničia). Uchovnenie (tzv. bonitácia) fenky taktiež znamená poplatok klubu - ten činí v prípade japonských plemien 60 EUR. Cena výstavných poplatkov sa pohybuje od 25 (za klubové) do 50 EUR/ deň za účasť na medzinárodnej výstave (+ cestovné a ubytovacie náklady v prípade medzinárodných výstav, ktoré sa konajú v soboty a nedele, niekedy aj piatky).

                                  • Chovateľská aktivita a snaha o rozvoj plemena - rodičia "nášho" vrhu môžu pochádzať zo zahraničia (a veľmi často to tak skutočne je), niekedy sú importovaní napríklad priamo z krajiny pôvodu, čo stojí značné finančné prostriedky (množstvo papierovačiek, prípadne aj osobných návštev u chovateľa priamo v danej krajine, samotná letecká preprava zvieraťa, atď). Takto chovatelia investujú do chovu, prinášajú novú krv a pomáhajú rozvoju plemena. Je len spravodlivé, že tieto náklady zdieľajú s majiteľmi potomkov, ktorí mu vďačia za svoje nové potechy - bez importu nepríbuzných psov by chov nemohol normálne pokračovať.

                                   

                                  Keď spočítame všetky tieto faktory a s nimi súvisiace výdavky, nie je toho rozhodne málo a spoločne definujú patričné ohodnotenie za prácu zodpovedného chovateľa.

                                   

                                  Nesmierne dôležité je poukázať na nasledovnú situáciu. V niektorých prípadoch sa totiž v kvalitných chovateľských staniciach narodia aj šteniatka, ktorých vonkajší vzhľad sa odchyľuje od štandardu (napríklad majú biely pás cez čelo spojený s bielym límcom, alebo dlhosrsté varianty, zalomený chvostík, neuchovniteľnej farby - krémová v prípade Shiby atď.). Je to bežné a jediným rozdielom oproti súrodencom, ktorí napĺňajú štandard je teda exteriérová odchýlka, kvôli ktorej nemajú predpoklad možného uchovnenia v neskoršom veku (poznámka: ako sme už spomínali, chov psov je regulovaný a podlieha pravidlám, ktoré zabezpečujú, že do chovu sa dostávajú iba typické (= štandard spĺňajúce) jedince, čím sa zachovávajú požadované typické vlastnosti a schopnosti daného plemena).


                                  Toto zodpovední chovatelia taktiež zohľadňujú v cene, ktorá pri týchto šteniatkach býva výrazne nižšia. Preto v prípade, ak si nemôžeme finančne dovoliť typické a štandard napĺňajúce šteniatko konkrétneho plemena, a zároveň sme z akéhokoľvek dôvodu nesiahli po psíkovi z útulku, práve takéto šteniatko je pre nás výbornou príležitosťou! 


                                  Okrem možnosti prezentácie na výstavách a uchovnenia totiž takýto psík nepochybne spĺňa všetky predpoklady, aby naplnil naše očakávanie od daného plemena (z pohľadu charakterových vlastností, vlôh aj schopností). Zároveň máme istotu o jeho pôvode (a teda aj zdravotnej histórii jeho predkov), vieme z akých podmienok k nám prichádza a vieme sa spoľahnúť, že v prípade potreby sa môžeme obrátiť s prosbou o informácie alebo pomoc na spoľahlivého chovateľa..

                                   

                                  Pravdaže, veľmi jednoducho sa na internete dostaneme aj k ponukám (a žiaľ nie je ich málo), ktoré predávajú psov za zlomok férovej ceny vrátane objektívnych kvalitatívnych nákladov, ktorej zložky sme sa snažili detailne rozobrať vyššie.


                                  Ale ak sa nám aj napriek informáciám o férovej cenotvorbe rozsvietila zelená kontrolka "To je síce všetko fajn, rozumiem prečo si pýtajú chovatelia takú cenu, ale ja si to skrátka nemôžem dovoliť a preto je pre mňa najdôležitejšia cena!" zamyslime sa prosím spolu ešte raz.


                                  Už máme predstavu o tom, čo znamená zodpovedný chov a koľko energie, času a peňazí za ním je.


                                  Je prakticky nemožné, aby sme mohli pri cene šteniatka niekoľko sto EUR predpokladať primeranú kvalitu, zdravie, vyrovnanú povahu a príslušnosť k danému plemenu. Ponuka s nízkou cenou dáva zmysel jedine vtedy, keď je na úkor viacerých faktorov uvedených vyššie. Nielenže peniaze a náklady nepustia, hlavný problém je, že typicky ide pri takýchto ponukách o šteniatka, ktoré nemajú preukaz pôvodu - ich príchod na svet a odchov nepodliehajú teda žiadnej kontrole - nielen posúdenia voči štandardu plemena, ale ani základnej kontrole či sú vôbec zdravé. Šteniatka bez preukazu pôvodu (rodokmeňa) vždy budú mačka vo vreci. Neexistuje totiž žiadny potvrdený a preverený záznam o tom, od akých rodičov pochádzajú - ako sú na tom zdravotne, povahovo či vyrovnanosťou. To je v prípade (nielen) japonských plemien veľmi dôležité! Rodičia takýchto šteniatok môžu mať, ale väčšinou sami nemajú preukaz pôvodu - nevie sa teda nič o dedične prenosných ochoreniach či povahových rysoch (labilita, bojazlivosť, agresivita). Predajca takýchto šteniatok (okrem toho, že porušuje základnú etiku chovu psov) bude s istotou bagatelizovať zmysel regulovaného chovu a pravidiel.

                                  Šteniatko z poľskej chovateľskej stanice Fuen No Oka, Chovateľka/foto: Zuzanna Chade, plemeno Akita

                                  Šteniatko českej chovateľskej stanice Kamiwaza, chovateľ/foto: Edita Šubrtová, plemeno Akita

                                   
                                   

                                  Najjednoduchším spôsobom ako zistiť, či je skutočne správne kúpiť tak lacné šteniatko od takéhoto predajcu, je postupovať úplne rovnakým spôsobom, ktorý sme rozpísali v predošlom texte (KLIKNITE SEM). V prípade, ak skutočne túžime po psíkovi daného plemena, navštívme aspoň jedného zodpovedného chovateľa - pýtajme si na sociálnych sieťach referencie a postupujme podľa zmieneného overeného postupu. Zodpovedný chovateľ nás nebude nútiť vybrať si konkrétne šteňa na mieste, ani skladať zálohu po prvom stretnutí, a neodmietne ani nezáväznú návštevu s cieľom pozrieť si samotných psíkov bližšie bez úmyslu kúpiť - takže sa netreba báť a mať predsudky.


                                  Najdôležitejšie, čo si odnesieme z takejto návštevy je, že si budeme môcť sami urobiť pohľad na vec, keď budeme to isté diskutovať s človekom predávajúcim cez inzertný portál cenovo veľmi výhodné šteniatka, avšak bez preukazu pôvodu.


                                  Pre ľahšiu orientáciu zopakujeme kľúčové body, ktoré nám v rozhovore pomôžu vytvoriť si názor o chovateľovi resp. predávajúcom:

                                   

                                  Počas výberu CHS odporúčame budúcim majiteľom urobiť nasledovné kroky, ktoré pomôžu dospieť k tej správnej voľbe:

                                  • Dajme si tú námahu a zistime si referencie o danom chovateľovi - zistime si, ako sú spokojní majitelia psíkov z odchovov daného chovateľa. Ak je chovateľ aktívny na sociálnej sieti, zväšča to nebýva žiadny problém, je jednoduché zistiť majiteľov odchovov podľa aktivity a komunikácie s nimi. Takisto by malo byť možné tieto informácie získať od klubového poradcu chovu. Aký je zdravotný stav odchovaných psíkov, povaha, sú prípadne výstavne úspešní?

                                  • Pýtajme sa chovateľov všetko čo nám napadne. Majme stále na pamäti, že sa s chovateľom konkrétneho plemena rozprávame preto, lebo sme sa už skôr rozhodli pre typického predstaviteľa daného plemena (výzorom aj povahou!). Zodpovedný chovateľ bude úprimný a nebude sa snažiť predať šteňa komukoľvek za každú cenu na prvom stretnutí.

                                    • Pýtajme si fotky, videá rodičov a ich spoločných potomkov, prípadne iných psov z odchovu, aby sme mali čo najviac informácií.

                                      • Zaujímajme sa o podmienky, v akých rodičia žijú. Koľko mala fenka vrhov? Dobrý chovateľ poskytuje psom dostatočný priestor (pozor, nie vždy musí ísť o veľký dom s veľkorysým pozemkom), no predovšetkým im venuje dostatočnú pozornosť a starostlivosť pri výchove a svoj čas. Dnes už takisto väčšinou nie je problém vypozorovať tieto veci zo sociálnych sietí.

                                      Ak máme užší výber chovateľov, navštívme ich osobne, ak je to možné. Samozrejme tu tiež platí, že je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Rovnako osobný kontakt s chovateľom nám pomôže utvoriť si dojem. Chceme si byť istý, že šteniatko dostaneme z dobrých rúk a patrične pripravené na nový život preč od súrodencov a mamy.

                                      • Pýtajme sa na odchované psy, ako sa im darí, vyskytujú sa u nich nejaké problémy?

                                      • Skúsme sa s nadhľadom pozrieť na to, aký vzťah má ku šteniatkam a svojim psom chovateľ? Úprimný a láskavý vzťah je možné spoznať aj tak, že zodpovedný chovateľ má naopak záujem o nás ako budúceho majiteľa.

                                        • Chce vedieť v akých podmienkach bude vyrastať jeho odchov u nových majiteľov a či sa šteniatko bude mať celý svoj život dobre.

                                          • Musíme sa ho na všetko pýtať a ťahať z neho informácie ako z chlpatej deky alebo sám sype z rukáva dôležité informácie (kŕmenie, výživa, starostlivosť o srsť, pazúry, hygienické návyky, dôležitosť správnej socializácie) a odpovedá ochotne na naše otázky?

                                            • Vie, ako sa v súčasnosti darí jeho odchovom z predošlých vrhov? Zaujíma sa o ne? Pýta si fotky a videá? :)

                                            • Pýtajme sa na to, ako sa o šteniatka počas odchovu stará, ako často a čím ich kŕmi, rovnako sa zaujímajme, ako to máme robiť potom my.

                                            • Zaujímajme sa, či a ako bude chovateľ k dispozícii v prípade nejakého problému (napríklad zdravotného). Je štandardné, že zodpovedný chovateľ s kupujúcim podpisuje takmer klasickú kúpnu zmluvu, v ktorej sú okrem iného určené podmienky odstúpenia od zmluvy. Je bežné, že zodpovedný chovateľ si v nej určuje, že v prípade, ak sa bude chcieť majiteľ psa z akéhokoľvek dôvodu vzdať, musí najprv kontaktovať chovateľa.

                                            foto/majiteľ: Jana Janečková, plemeno Hokkaido, vrh CHS Amico di Boemia

                                            Šteniatka vrhu F z chovateľskej stanice Z Jenštejnské bašty, plemeno Akita,  foto/majiteľ: Lenka Svobodová

                                            Navyše sa však pokúsme zistiť, či rodičia šteniatok majú preukazy pôvodu a sú uchovnení (prešli úspešne bonitáciou a boli zaradení do chovu) a pod akou chovateľskou stanicou. Ak bude odpoveďou NIE, pýtajme sa prečo. Buďme pripravení - už dávno neplatí “průpovídka”, že preukaz pôvodu sa vydáva iba nejakému počtu šteniatok z vrhu a na tie posledné skrátka nevydalo :). Nikdy to neplatilo ani platiť nebude.

                                            Každé šteniatko v chovateľskej stanici narodené uchovneným rodičom dostane preukaz pôvodu

                                            • Aj prvé aj posledné bez rozdielu počtu narodených jedincov

                                            • Aj keby sa narodilo v neštandardnej farbe

                                            • Aj keby sa mu “nepostavili ušká”...

                                            • Aj keby mu chýbala noha…

                                            Všetky takto narodené šteniatka dostanú preukaz pôvodu. Nikdy sa nemôže stať, že jedno preukaz dostane a druhé nie - sú to lži a zavádzanie zo strany nepoctivých predávajúcich.


                                            Ak to s chovom psov myslí človek seriózne, nebudú ani poplatky a "zbytočná administratíva" prekážkou. Posúďme sami - výška bonitačného poplatku (ktorým zaraďuje fenku či psíka do chovu) sa môže líšiť v závislosti od plemena a klubu - v SKSJP bol k 12/2019 pre členov klubu poplatok 60 EUR a jednorázová doživotná registrácia chovateľskej stanice (resp. jej medzinárodne chráneného názvu) prostredníctvom SKJ vo výške 40 EUR.

                                             

                                            S pravdepodobnosťou blížiacou sa istote budeme po absolvovaní takéhoto rozhovoru ľahko a rýchlo schopní rozlíšiť rozdiel medzi zodpovedným chovateľom a predávajúcim lacných šteniatok. Predovšetkým ale budeme vedieť hodnotu, ktorú za svoje peniaze získame :).

                                            Foto/Majiteľ: Lindsay Vangrootenbruel, pes Tone No Beni-Fuji (P'Chibi) so šteniatkami z vrhu belgickej CHS Takai, plemeno Kai