Momentálne sa na Slovensku nenachádza žiadna chovateľská stanica tohto plemena, najbližší chovatelia Hokkaido sa nachádzajú v Českej republike (napr. Amico di Boemia).

Foto/majiteľ: Jana Janečková, šteniatka zľava: Cuju Chika Reiko, Cubomi Chiemi Rina, Cuki Chion Kenji, Curu Chouhei Bushi