Na Slovensku zatiaľ nebol doteraz žiaden vrh tohto plemena. Momentálne je uchovnená jedna fenka plemena Kishu. V budúcnosti jej majiteľka A. Masaryková zvažuje vrh vo svojej chovateľskej stanici Nagai Tani, ktorý by bol prvým vrhom tohto plemena na Slovensku. Najbližšie sa chovu plemena Kishu venujú CHS v Českej republike (napr. CHS Damu Kara).

 
 

Foto: Nikola Navrátilová, šteniatka z vrhu chovateľskej stanice Damu Kara

 

Foto: Gábor, majiteľ: Nikola Navrátilová,  Akari Damu Kara