Koncom roka 2019 bola na Slovensko importovaná prvá fenka - šteniatko plemena Shikoku. V budúcnosti po úspešnej bonitácii v dospelosti plánuje chovateľ začať a rozšíriť chov tohto plemena aj v našej krajine. Šteniatko je vo vlastníctve chovateľa Tibora Tótha, CHS Wakizashi of Tianito. V zahraničí (Európa) je viacero chovateľských staníc tohto plemena: chov Shikoku začína v Čechách a Poľsku, a nejaký čas trvá už napríklad v Taliansku, Holandsku a pod.

Hrdý majiteľ so svojim novým japonským 4-nohým prírastkom, foto/majiteľ: Tibor Tóth

Foto/majiteľ: Tibor Tóth, Rinzetaru Ayumi - prvý zástupca plemena Shikoku na Slovensku