Momentálne sa chovu tohto plemena nevenuje na Slovensku žiadna chovateľská stanica, najbližšie sú situované v Čechách. V našej krajine sa nachádza zatiaľ len niekoľko zástupcov tohto plemena a čakáme na prvého chovateľa, ktorý založí a rozšíri chov tohto plemena aj u nás. 

Photo/owner: Jana Janečková,  Yukiko Howasou