Ciele OZ Nippon Positive vyjadrujú naše poslanie:

 fdkfjdkfjdkpng


1.   

Zachovanie a rozvoj pôvodných japonských psích plemien Akita, Hokkaido, Kai, Kishu, Shiba a Shikoku na Slovensku v súlade s vývojom v ich domácej krajine - Japonsku.

 

História pôvodných plemien je neobyčajne zložitá. Väčšina z nich sa ocitla v prvej polovici 20. storočia takmer na prahu vyhynutia. Zachovanie typických vonkajších a povahových znakov, rovnako ako dôraz na zdravotný stav týchto psov na Slovensku je pre nás nielen základným cieľom, ale predovšetkým prejavom rešpektu ľuďom z krajiny ich pôvodu, ktorým dnes vďačíme za tieto úžasné zvieratá.

 

             2.                 

Zvyšovanie povedomia verejnosti o týchto plemenách a nutnosti dodržiavania etických princípov a zodpovedného chovu prostredníctvom chovateľských staníc na Slovensku

 

Považujeme za potrebné verejnosť upozorňovať na bežne rozšírené problémy súvisiace s nevhodným prístupom k rozmnožovaniu zvierat. Veríme, že informované a svedomité rozhodovanie ľudí pri kúpe psa je jediným spôsobom ako zmeniť dnešný nepriaznivý stav (napr. neklesajúce počty opustených zvierat v útulkoch, psy prežívajúce v nevhodných podmienkach so zanedbanou starostlivosťou a opaterou, šírenie dedičných zdravotných problémov, či psy s výraznými odchýlkami od štandardov, atď.). Svojim dielom sa snažíme podporiť rozvoj týchto plemien (v súlade s prácou Slovenského klubu severských a japonských plemien (SKSJP), Slovenskej kynologickej jednoty (SKJ) a iných príslušných kynologických záujmových organizácií).

 

             3.                 

Poskytovanie podpory a informácií pre majiteľov a fanúšikov psov prostredníctvom webstránky, sociálnych sietí, prípadne organizovaných stretnutí.

 

Hoci pôvodné japonské plemená už niekoľko rokov nie sú na Slovensku úplne neznáme, považujeme za vhodné prispieť k ich rozvoju (okrem iného) aj zberom a sprostredkovaním relevantných informácií z rôznych zdrojov ako napríklad:

·         Zodpovední zahraniční či tuzemskí chovatelia

·         Majitelia japonských plemien

·         Informácie z chovateľských klubov či organizácií

·         Publikované štandardy (FCI, AKIHO, NIPPO, atd) a komentáre/ analýzy k nim

·         Informácie o významných podujatiach (výstavy, súťaže, či iné verejné akcie) a pod.

Mnoho informácií je sústredených v zahraničných zdrojoch prípadne dnes už ťažko dostupnej literatúre, preto sa snažíme záujemcom o tieto plemená priblížiť ich v čo najzrozumiteľnejšej forme.

 

Na našich stránkach nájdete komplexné informácie o všetkých 6-tich pôvodných japonských plemenách: Akite, Shibe, Kishu, Shikoku, Hokkaido a Shibe. Pre každé plemeno je vytvorený stručný prehľad jeho základných charakteristík, jeho pôvod a história, popis exteriéru ako i celý štandard plemena (FCI) a informácie o jeho chove na Slovensku. O každom plemene sa môžete dočítať skúsenosti z radov jeho majiteľov, ktorí o živote s nimi vedia vždy najviac (Príbehy majiteľov). 

Vitajte v spoločnosti malých veľkých samurajov na 4 labkách!


Zľava:  Hokkaido fenka - Cora Akuri Jume,  Majiteľ/ Foto: Jana Janečková ; Shiba šteniatko fenka - Lulu Wakizashi of Tianito,  Majiteľ/ Foto: Tibor Tóth ;  Shikoku šteniatko fenka - Rinzetaru Ayumi,  Majiteľ/ Foto: Tibor Tóth,

 

Zľava: Majiteľ/ Foto:  Martina Černayová, Akita pes - Sempou Go Fuen No Oka ; Majiteľ: Nikola Navrátilová/ Foto: Ladislav Hájek, Kishu fenka - Akari Damu Kara ;  Majiteľ/ Foto: Lindsay Vangrootenbruel,  Kai fenka - Sankt Xandor Ohana (Yuna)