Poslanie OZ Nippon Positive 

“Podporujeme zachovanie typických čŕt pôvodných japonských plemien prostredníctvom zodpovedného chovu a vzdelávania verejnosti na Slovensku.”


Untitled design___ 30png


Pri myšlienke založiť združenie, ktoré by sa venovalo japonským plemenám a ich ochrane, sme boli hnaní vpred pozitívnymi i negatívnymi skutočnosťami. Pôvodné japonské plemená, ku ktorým patrí Akita, Kishu, Kai, Shikoku, Hokkaido a Shiba, nie sú v našich končinách už neznámym pojmom.

Na Slovensku bolo doteraz odchovaných alebo importovaných už viac ako 1700 jedincov plemena Akita a viac ako 460 Shíb (stav ku koncu roka 2019). Nachádzajú sa tu aj 2 predstavitelia plemena Kishu, niekoľko psom plemena Hokkaido a importovaná bola prvá sučka – šteniatko plemena Shikoku. Jedincov týchto plemien resp. ich krížencov je tu však výrazne viac. Slovensko má svoje národné plemená, rovnako tak Japonsko - je ich spomínaných 6. Napriek tradícii našich národných plemien u nás pretrváva ďalší zvyk - najmä na dedinách a malých obciach – párenie psíkov bez nejakého hlbšieho uváženia. Často pre potreby spoločníka a strážcu dvora. Je pravdou, že na tieto účely čistokrvné plemeno potrebné nie je.

Na naše národné plemená (Slovenský čuvač, Československý vlčiak, Slovenský kopov, Slovenský hrubosrstý stavač; Tatranský durič) sme odôvodnene hrdí. Nielen na Slovensku, ale po celom svete si však svoje miesto razia v posledných rokoch významne aj japonské plemená psov. Najviac z nich Akita (najväčšie japonské pôvodné plemeno) a Shiba (najmenšie spomedzi pôvodných – prírodných japonských plemien). Psom z tohto ostrovného štátu a ich rastúcej popularite napomohlo sfilmovanie legendy o psovi menom Hachi(ko) – japonskej akite. Film natočený podľa japonskej snímky z roku 1987 Hachiko Monogatari sa skutočne stal. Richard Gere stvárnil univerzitného profesora, ktorý sa ujal opusteného psa. Tvorcom filmu „musíme“ odpustiť, že na nádraží z klietky vypadlo šteniatko Shiby, nie Akity. Medzi psom a pánom vzniklo neuveriteľné silné puto. Hachi sa stal svetovým symbolom oddanosti a lásky až za hrob.

Vyše 9 rokov prichádzal na vlakovú stanicu čakať svojho pána, ktorého tam doprevádzal vždy na cestu do práce a z práce. Lojalita a vernosť tohto psa dojímajú ľudí po celom svete – každý by chcel takého priateľa, ktorý by na neho čakal až do konca svojich síl. Tak sa aj stalo. Hachi zomrel čakajúc na svojho pána 8. marca 1935 pred stanicou, odkiaľ ho vyprevádzal a neprestal nikdy čakať.

Taká oddanosť a vernosť je vzácna i medzi nami ľuďmi – v tak čistej podobe ju nie je vždy dopriate zažiť každému. Rešpekt, lojalita a nekonečná vernosť svojmu pánovi je typickou črtou a znakom všetkých japonských plemien. Majú a milujú svoju rodinu, ktorá je pre nich všetkým. Hovorí sa o nich, že sú to psy jedného pána. Je to pravda – zároveň platí, že je to pes jednej rodiny, ktorú milujú a chránia. Tieto psy nemôžu len tak kolovať z jedných rúk do druhých, nie sú anonymné dvorové psy, nikdy nebudú šťastné ak ich nepochopí či zradí ich vlastný pán. Kto by to bol vôbec schopný spraviť?

Nuž, opustených nepochopených malých či veľkých „Hačikov“ je aj na Slovensku veľa. Povaha a osobnosť týchto plemien nie je jednoduchá. Najmä teda pre naše pochopenie - ľudí iného kontinentu i kultúry. Navyše sa neuváženým krytím neznalými osobami povaha a osobnosť týchto psov kriví a mení. Hachi sa rozhodol svojho pána doprevádzať a verne čakať – nikto ho to neučil, nikto to po ňom nevyžadoval. U japonských psov je pomerne náročné získať ako pán rešpekt - bez využitia strachu či vynútenia. Zároveň je niekedy náročné u nás pochopiť to, že poslušnosť psa nemožno zamieňať s inteligenciou psa. Japonské psy sú veľmi inteligentné a nie každý je na to pripravený. Na jednej strane musí majiteľ psa naučiť fungovať v našej spoločnosti a ukázať mu pravidlá pre spoločný život. A na druhej strane mu dokázať, že sa o nás ako pána a vodcu domácej „svorky“ môže oprieť a plne nám dôverovať. Japonský pes je rodený individualista, vždy sa bude starať o seba – o svoje potreby, bezpečnosť a prežitie. Ale aj táto minca má vždy dve strany. Tento pes vždy potrebuje vedieť, že je tu jeho pán, ktorý mu kryje chrbát. A my zas, že nás náš pes rešpektuje a my rešpektujeme jeho (osobnosť a potreby). Nie je ľahké bez ich hlbšieho poznania správne vyvážiť dôveru a rešpekt (psa v pána). S nimi ide ruka v ruke vždy aj akceptovanie a nasledovanie pána (poslušnosť).

Pozývame Vás poodhaliť dušu týchto psov.

Našich verných spoločníkov, ktorí sa nimi stali po zbytok ich i nášho života. Kto sa do týchto psov zamiluje, už iného v živote nechce. Trápilo nás akým spôsobom sa časť slovenskej verejnosti postavila k týmto plemenám. Ich ďalším párením a rozmnožovaním bez náležitého vzdelania a kompetencií, sa z týchto psov začala vytrácať im vlastná esencia. To, čo stáročia pred nami budovali a odovzdávali ďalším generáciám naši predchodcovia, japonskí a neskôr aj zahraniční chovatelia. Vidíme tu Shiby, ktoré nie sú už tými malými hrdými samurajmi a boja sa aj svojho tieňa. Za plotmi rodinných domov je veľa „Hačikov“ so smutnými očami, ktorí prestali rodinu baviť, keď prestali byť malým roztomilým šteňaťom a z frustrácie pokopali celú záhradu či zavrčali na člena domácnosti. Príliš mnoho ľudí pristúpilo k ich zadováženiu bez hlbšieho skúmania – azda iba príliš omámený filmovou legendou.

Prvý jedinec plemena Shikoku na Slovensku, import - fenka Rinzentaru Ayumi, Majiteľ/ Foto: Tibor Tóth

 

Japonské psy sú svojou povahou pre našinca veľmi špecifické a nemožno od nich očakávať také stereotypy v správaní, ako sú bežné u krížencov či iných plemien, ktoré sa u nás bežne vyskytujú. Aj v kynologickej obci medzi trénermi nie je vždy pravidlom, že poznajú a vedia pracovať s japonskými plemenami.

Teší nás narastajúci záujem o prehĺbenie si poznatkov o japonských plemenách pred zadovážením si šteniatka. Našim cieľom je pomôcť zachovať v týchto psoch to, čo im je verné a čo ich robí tým, kým sú. Neuváženým chovom by sa z nich totiž veľmi ľahko vytratilo to, čo robí Akitu skutočnou Akitou, Shibu pravou Shibou... Slovenská legislatíva neumožňuje zákaz párenia a chovu zvierat bez chovateľskej stanice a dodržiavaní Chovateľského poriadku (príslušného chovateľského klubu pre dané plemeno). Cieľom pravidiel a povinností v chove (chovateľských staniciach psích plemien) je zachovať typické povahové, osobnostné a exteriérové (výzorové) znaky daného plemena (a samozrejme aj zdravotné kritériá). Pokiaľ prichádza k vzniku ďalších generácií psov náhodnými, nepremyslenými spojeniami len preto, že si verejnosť žiada rýchle a lacné šteniatka – čaká nás v budúcnosti veľký problém. Našou snahou je tento vývoj zvrátiť. Môžu tak urobiť len vnímaví a znalí budúci majitelia. Práve oni majú v rukách to, či na Slovensku budú pribúdať mesačne desiatky „agresívnych Akít“ alebo „nezvládateľných Shíb“.

Kúpiť si šteniatko japonského plemena je u nás ľahké, ak sa k jeho výberu postavia budúci majitelia (na svoju škodu) nezodpovedne. Známy internetový portál má v dlhodobej ponuke štandardne vždy viac ako 20 ponúk vrhov šteniatok krížencov Shiby a viac ako 25 inzerátov na šteniatka krížencov Akít. Krížencami sú šteniatka bez preukazu pôvodu pochádzajúce mimo chovateľských staníc týchto plemien. Niekedy sú klamlivo vydávané za čistokrvné, avšak ide o hrubé zavádzanie zo strany predávajúcich, ktoré zostáva bohužiaľ nepostihnut(eľn)é.

Neznalosť je najväčším nepriateľom týchto plemien. Japonské plemená milujeme – chceme, aby ostali takými, aké sú. Chceme, aby Akity / Shiby/ i ostatné japonské plemená pretrvali takými, aké majú byť. Aby v nich ostala hrdosť, pevnosť, inteligencia, vyrovnanosť a vernosť. Malí a veľkí samuraji – telom aj dušou. Vážime si ich predkov, pretože veľa nechýbalo a nemuseli byť už medzi nami. Osud japonských plemien visel po vojne doslova na vlásku. 


Je nám cťou, že môžeme aspoň malým dielom prispieť k šíreniu vedomostí o našich japonských 4-nohých priateľoch. Našim cieľom je predstaviť ich povahu, osobnosť, exteriér i potreby všetkým fanúšikom i budúcim majiteľom. A našim spoločným cieľom takisto je, aby sa každou ďalšou generáciou nepretrhla pomyselná niť, ktorá stelesňuje úctu a rešpekt k predošlým generáciám psov a tým, ktorým za ne vďačíme."


 

Kishu -  Akari Damu Kara, Majiteľ/ Foto: Nikola Navrátilová

Shiba - Kimi Wakizashi of Tianito, Majiteľ: V. Hanzelová, O. Urban, Foto: Saskia.photography