Podrobná charakteristika plemena - štandard plemena


Preklad z anglickej verzie publikovaného štandardu do slovenčiny zabezpečil chovateľský klub Slovenský klub severských a japonských plemien (www.huskyslovakia.sk)

Dátum publikovania platného štandardu: 15. 4. 2018, preklad: Renée Valentová, korektúra: Ondrej Šulka, Martin Šipkovský

afdfafafafafafpng

Foto: Viktor Adamov, Martin Šimiak, Dominika Paučová


Pôvod: Japonsko

Dátum vydania platného štandardu: 30.10.2016

Využitie: Lovecký pes na lov vtákov a malých zvierat. Spoločenský pes.

FCI klasifikácia: Skupina 5 Špice a primitívne plemená / Sekcia 5 Ázijské Špice a príbuzné plemená / Bez skúšky z výkonu.

Stručný prehľad z histórie:  Shiba je domorodé plemeno z Japonska už od pradávna. Slovo «Shiba» pôvodne odkazovalo na niečo «malé », na «malého psa». Shiba v minulosti obývala územie, ktoré sa nachádza v hornatom území Japonského pobrežia a bola využívaná ako lovecký pes na vtáky a malé zvieratá. Prejavovali sa aj mierne rozdiely v plemene a to hlavne podľa územia, kde sa vyskytovala. V období od roku 1868 do roku 1912 boli dovezené do Japonska z Anglicka poľovné plemená ako Anglický seter alebo Anglický pointer. Lov sa v Japonsku stal veľmi obľúbeným športom a tak začalo prevládať kríženie Shiby spolu s týmito Anglickými plemenami a čistokrvná Shiba sa stávala výnimočnou. Počet čistokrvných Shib zrazu prudko klesal a to až tak, že v rokoch 1912- 1926 sa čisté Shiby stali nesmierne vzácne. Lovci a iní vzdelaní ľudia sa zaujímali ohľadne zachovania čistých Shib a okolo roku 1928 tak začali so záchranou už s obmedzeným počtom čistých línií. Prvý štandard bol uznaný v roku 1934 a o tri roky neskôr (1937) bola Shiba vyhlásená ako «národná pamiatka» Od tohto obdobia sa plemeno upevňovalo a zdokonaľovalo do podoby ako ho poznáme dnes.

Celkový vzhľad:vzrastovo malý pes, dobre vyvážených proporcií, svalnatý so silnými kosťami, mocnej konštitúcie. Jeho pohyb je rýchly, voľný a pekný. 

Dôležité proporcie:pomer výšky v kohútiku k dĺžke tela je 10:11

Povaha/Temperament :povaha je verná s veľkou intenzitou pozornosti a vysokou dávkou ostražitosti.

 

Hlava

Lebečná oblasť:

Lebka: široké čelo

Stop: dobre naznačený s miernou brázdou

Lícny rozsah:

Nos: čierny, nosový chrbát rovný

Papuľa: stredne silná

Pysky: tesné priliehajúce

Čeľusť/zuby: zuby silné s nožnicovým záhryzom

Líce: dobre vyvinuté

Oči: trojuholníkové, nie príliš malé, tmavohnedej farby, vonkajšie kútiky očí mierne zdvihnuté.

Uši: pomerne malé, trojuholníkové, mierne naklonené vpred a pevne vztýčené

Krk: silný, pevný, dobre vyvážený k hlave a telu

 

Telo

Chrbát:  rovný a silný

Bedrá:  široké a svalnaté

Hrudník:  hlboký, rebrá mierne klenuté

Brucho:  mierne vtiahnuté

Chvost:  vysoko nasadený, nesený na chrbte, silne zatočený alebo kosákovo nesený, špička takmer dosahujúca päty ak je spustený 

Hrudné končatiny :

Všeobecný vzhľad: pri pohľade zozadu sú predné končatiny rovné

Plece:  lopatka mierne šikmá

Rameno: rameno vytvára mierny uhol s lopatkou

Lakeť: dobre priliehajúci k hrudníku

Záprstie: mierne šikmé

Labky: prsty tesne uzavreté a výborne klenuté, vankúšiky hrubé a elastické, pazúriky tvrdé  v žiaducej tmavej farbe.

Pánvové končatiny :

Stehná: dobre vyvinuté

Predkolenie: dobre vyvinuté

Päty: pevné a silné.

Labky: prsty tesne uzavreté a výborne klenuté, vankúšiky hrubé a elastické, pazúriky tvrdé  v žiaducej tmavej farbe.

Pohyb: ľahký a temperamentný 

Srsť: krycie osrstenie je tvrdé a rovné, podsada je mäkká, hustá. Srsť na chvoste je mierne dlhšia a odstáva.


Farba:  červená, čierna so žltými znakmi, sezamová, čierna sezamová, červená sezamová

Definícia sezamovej farby: 

sezam: rovnomerná zmes čiernych, červených a bielych chlpov v celku.

čierny sezam: viac čiernych chlpov ako bielych.

červený sezam: základná farba je červená zmiešaná s čiernymi chlpmi.

Všetky vyššie uvedené farby musia mať ,,urajiro“ = ,,urajiro“ – belavá srsť po bokoch papule a na lícach, na spodnej strane čeľuste a krku, na hrudi, bruchu, na spodnej strane chvostu a na vnútornej strane končatín. 


Výška

Výška v kohútiku:   Psy : 39,5 cm   /     Suky: 36,5 cm

Toleranica 1,5 cm +/-

Chyby:

Akákoľvek odchýlka z hore uvedených bodov by sa mala považovať za chybu a závažnosť posudzovanej chyby  by mala byť v presnom pomere k jej stupňu a jej účinku pre zdravie a blaho psa.

–       nedostatok pohlavného dimorfizmu ( výrazu)
–       počet chýbajúcich zubov
–       bojazlivosť
–       pinto farba (strakatosť)
–       mierny predhryz alebo podhryz

Vyradzujúce chyby

–       agresivita alebo nadmerná plachosť
–       extrémny predhryz alebo podhryz
–       sklopené uši
–       ovisnutý alebo krátky chvost
–       každý pes  ktorý jasne prejavuje fyzické alebo psychické abnormality,  musí byť diskvalifikovaný

POZNÁMKA:

–       psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky, úplne zostúpené v miešku
–       len funkčné a klinicky zdravé psy s typickým plemenným výrazom by sa mali používať na chov

FCI-St. N° 257 / 09.02.2017

 
 
 
 

Foto hore - foto/majiteľ/chovateľ: Tibor Tóth, Chibime Wakizashi of Tianito, dole - foto: Saskia.photography, Michio Black Velvet Al-nasja

 

Foto: Dominika Paučová, zľava - pes /obe feny/: Mami Yumi Kuro Czech Jakobín, Umai Leo Libra